Tập đoàn Yamagata là công ty tư nhân hoạt động khắp châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ, có trụ sở chính ở Yokohama, Nhật Bản. Các hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là dịch vụ in ấn thương mại, hậu cần kho vận, dịch vụ quảng cáo qua bưu chính, dịch thuật và sáng tạo nội dung web.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc làm giảm phát thải khí cacbon ở mọi cơ sở của chúng tôi trên toàn thế giới.  Các cơ sở của chúng tôi tiến hành các bước để tối thiểu hóa các tác hại của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường ở cả trong nước và trên toàn thế giới.

Với quan điểm bảo vệ môi trường, chúng tôi cam kết thực hiện những điều sau:

  • Tối thiểu lượng phát thải chất thải và khí độc hại bằng cách đánh giá các hoạt động sản xuất và kinh doanh và đảm bảo các họat động hiệu quả nhất có thể
  • Tuân thủ mọi luật định về môi trường có liên quan
  • Kết hợp nâng cao nhận thức về môi trường vào công tác đào tạo nhân viên của chúng tôi
  • Thúc đẩy việc tái chế cả trong nội bộ lẫn giữa các khách hàng và các nhà cung cấp
  • Tìm nguồn cung ứng và quảng bá cho một dòng sản phẩm được làm từ các vật liệu bền vững về mặt môi trường

Đã ký,

Ryuji Yamagata

Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều hành

Thay mặt Tập đoàn Yamagata