Chính sách về Quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư này được biên soạn để phục vụ tốt hơn cho quý vị-những người quan tâm đến việc ‘Các Thông tin Nhận dạng Cá nhân’ (PII) của họ đang được sử dụng trực tuyến như thế nào. Theo luật về quyền riêng tư và an ninh thông tin Hoa Kỳ, PII là những thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc cùng với các thông tin khác để nhận dạng, liên hệ hoặc xác định vị trí của một người hoặc để nhận dạng một cá nhân tùy theo trường hợp cụ thể. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý dưới hình thức khác các Thông tin Nhận dạng Cá nhân của quý vị phù hợp với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào từ những người truy cập blog, trang web hay ứng dụng của chúng tôi?

Khi đặt hàng hay đăng ký vào trang web của chúng tôi, khi thích hợp, quý vị có thể được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc các thông tin chi tiết khác của quý vị để giúp quý vị trải nghiệm.

Chúng tôi thu thập thông tin khi nào?

Chúng tôi thu thập thông tin từ quý vị khi quý vị đặt hàng, điền vào mẫu đơn hoặc nhập thông tin trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin chúng tôi thu thập được từ quý vị khi quý vị đăng ký, tiến hành mua, đăng ký nhận thư tin, trả lời khảo sát hoặc phản hồi thông tin tiếp thị, lướt web hoặc sử dụng một số tính năng khác của trang web theo các cách sau đây:

 • Để cải thiện trang web của chúng tôi nhằm phục vụ tốt hơn cho quý vị.
 • Để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn cho quý vị bằng cách hồi đáp lại các yêu cầu dịch vụ khách hàng của quý vị.
 • Để nhanh chóng xử lý các giao dịch của quý vị.
 • Để gửi các email định kỳ liên quan đến đơn hàng hay các sản phẩm và dịch vụ khác của quý vị.
 • Để theo dõi chúng sau khi trao đổi thư từ (hỏi thông tin qua trò chuyện trực tiếp, email hay điện thoại)

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi không sử dụng tính năng quét lỗ hổng và/hoặc quét theo chuẩn PCI. Chúng tôi chỉ cung cấp các bài viết và thông tin. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu số thẻ tín dụng. Chúng tôi sử dụng tính năng Quét Phần mềm độc hại thông thường. Các thông tin cá nhân của quý vị được bảo vệ bởi các mạng an toàn và chỉ một lượng người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó mới được truy cập và họ phải bảo mật thông tin. Ngoài ra, tất cả các thông tin nhạy cảm/thẻ tín dụng mà quý vị cung cấp đều được mã hóa qua công nghệ Tầng Ổ Bảo mật (SSL). Chúng tôi thực hiện hàng loạt các biện pháp bảo mật khi người dùng đặt hàng nhập, gửi hoặc truy cập các thông tin của mình để duy trì an toàn cho các thông tin cá nhân của quý vị. Tất cả các giao dịch đều được xử lý thông qua nhà cung cấp cổng mạng và không được lưu trữ hay xử lý trên các máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi có sử dụng ‘cookie’ không?

Có. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang hay nhà cung cấp dịch vụ trang đó truyền tới ổ cứng máy tính quý vị thông qua trình duyệt Web của quý vị (nếu quý vị cho phép), nhờ đó cho phép các hệ thống của trang hay của nhà cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của quý vị và thu thập cũng như ghi nhớ một số thông tin. Chẳng hạn, chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của quý vị. Các cookie này cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu được sở thích của quý vị căn cứ vào hoạt động trên trang hiện tại hay trước đó, nhờ đó cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị các dịch vụ được cải thiện hơn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi biên soạn các dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang và tương tác trang để chúng tôi có thể cung cấp được những trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Hiểu và lưu lại sở thích của người dùng để phục vụ cho các lần truy cập trong tương lai.
 • Theo dõi các quảng cáo.
 • Biên soạn các dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang và tương tác trang nhằm cung cấp được những trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để thay mặt chúng tôi theo dõi các thông tin này.

Quý vị có thể chọn yêu cầu máy tính của quý vị cảnh báo quý vị mỗi lần cookie được gửi hoặc quý vị có thể chọn tắt tất cả cookie. Quý vị thực hiện điều này thông qua cài đặt trình duyệt của quý vị. Vì trình duyệt hơi khác một chút, nên hãy nhìn vào Help Menu trên trình duyệt của quý vị để tìm hiểu cách thức chính xác để sửa đổi cookie của quý vị. Nếu quý vị tắt các cookie, Một số tính năng giúp trải nghiệm trên trang web của quý vị đạt hiệu quả hơn có thể không hoạt động bình thường nữa. Nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà giúp trải nghiệm trên trang web của quý vị đạt hiệu quả hơn và có thể không hoạt động bình thường.

Tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các Thông tin Nhận dạng Cá nhân của quý vị cho các bên ngoài trừ khi chúng tôi thông báo trước cho người dùng. Các bên này không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web, thực hiện hoạt động kinh doanh hay phục vụ người dùng của chúng tôi, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật về thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi việc tiết lộ đó nhằm mục đích tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách của trang web chúng tôi hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hay an toàn của người khác.

Tuy nhiên, các thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân của người truy cập có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hay thực hiện các mục đích khác.

Các liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi không đưa vào hay cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi.

Google

Các yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tóm tắt trong Các Nguyên tắc Quảng cáo của Google. Chúng được đưa ra để cung cấp các trải nghiệm tích cực cho người dùng. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Quảng cáo Google AdSense trên trang web của chúng tôi. Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để cung cấp các quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép Google cung cấp quảng cáo đến những người dùng của chúng tôi căn cứ vào những lần trước đây họ truy cập vào trang web này và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Google Ad và chính sách về quyền riêng tư Mạng Nội dung.

Chúng tôi đã thực hiện các điều sau:

 • Quảng cáo Bám đuổi bằng Google AdSense
 • Báo cáo Tần suất Quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google
 • Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích
 • Tích hợp Nền tảng DoubleClick

Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba như Google sử dụng các cookie của bên đầu tiên (như các cookie Google Analytics) và các cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) hoặc các thông tin định danh khác từ bên thứ ba đồng thời để biên soạn các dữ liệu về các tương tác người dùng với các tần suất quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác khi chúng có liên quan đến trang web của chúng tôi.

Chọn không sử dụng:

Người dùng có thể thiết lập các tùy chọn về cách thức Google gửi quảng cáo cho quý vị bằng trang Cài đặt Quảng cáo Google. Ngoài ra, quý vị có thể chọn không sử dụng bằng cách truy cập trang Chọn Không truy cập Sáng kiến Quảng cáo Mạng hoặc bằng cách sử dụng tiện ích Trình duyệt Chọn Không dùng Google Analytics.

Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư Trực tuyến California

CalOPPA là luật tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ yêu cầu các trang web thương mại và các dịch vụ trực tuyến phải đăng tải chính sách về quyền riêng tư. Phạm vi của luật mở rộng ra tận ngoài California yêu cầu bất kỳ người hoặc công ty nào ở Hoa Kỳ (và có thể là cả thế giới) điều hành các trang web đang thu thập các Thông tin Nhận dạng Cá nhân từ những người tiêu dùng ở California phải đăng tải chính sách về quyền riêng tư rõ ràng trên trang web của mình, nêu chính xác các thông tin được thu thập và những cá nhân hay công ty được chia sẻ thông tin. – Xem thêm tại địa chỉ: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Theo CalOPPA, chúng tôi đồng ý với những điều sau:

 • Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi dưới chế độ ẩn danh.
 • Sau khi chính sách về quyền riêng tư này được thiết lập, chúng tôi sẽ thêm một liên kết đến chính sách này trên trang chủ của chúng tôi hoặc tối thiểu là trên trang quan trọng đầu tiên sau khi vào trang web của chúng tôi.
 • Liên kết tới Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm từ ‘Quyền riêng tư’ và có thể dễ dàng tìm thấy trên trang nêu trên.

Quý vị sẽ được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách về Quyền riêng tư trên Trang Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Quý vị có thể thay đổi các thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi.

Trang web của chúng tôi xử lý các tín hiệu Không Theo dõi như thế nào?

Chúng tôi tôn trọng các tín hiệu Không Theo dõi và Không Theo dõi, các cookie của thiết bị hoặc sử dụng quảng cáo khi cơ chế trình duyệt Không Theo dõi (DNT) đang được áp dụng.

Trang web của chúng tôi có cho phép theo dõi hành vi bên thứ ba không?

Điều cũng rất quan trọng là phải lưu ý rằng chúng tôi cho phép theo dõi hành vi bên thứ ba

COPPA (Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em)

Khi đề cập đến việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) đặt phụ huynh trong tầm kiểm soát. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại Liên bang, Hoa Kỳ thi hành Quy định COPPA, giải thích rõ việc những người điều hành trang web và các dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trực tuyến của trẻ em.

Chúng tôi không giao dịch riêng với trẻ dưới 13 tuổi.

Thực hành Thông tin Công bằng

Các Nguyên tắc Thực hành Thông tin Công bằng tạo trụ cột cho pháp luật về quyền riêng tư tại Hoa Kỳ và các khái niệm trong các nguyên tắc này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các điều luật bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu. Hiểu các Nguyên tắc Thực hành Thông tin Công bằng và cách chúng được thực hiện là việc rất quan trọng để tuân thủ nhiều điều luật về quyền riêng tư giúp bảo vệ các thông tin cá nhân.

Để phù hợp với Thực hành Thông tin Công bằng, chúng tôi sẽ thực hiện hành động hồi đáp nếu xảy ra hành vi vi phạm về dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua email trong vòng 7 ngày làm việc. Chúng tôi cũng đồng ý với Nguyên tắc Bồi thường Cá nhân quy định các cá nhân có quyền mưu cầu một cách hợp pháp các quyền có thể thực thi đối với những người thu thập và người xử lý dữ liệu không tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc này không chỉ quy định rằng các cá nhân có quyền có thể thực thi đối với người sử dụng dữ liệu, mà còn quy định rằng các cá nhân có thể yêu cầu các tòa án hoặc cơ quan chính phủ điều tra và/hoặc khởi tố hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xử lý dữ liệu.

Đạo luật CAN SPAM

Đạo luật CAN-SPAM là một luật đề ra các quy định đối với các email thương mại, thiết lập các yêu cầu đối với các tin nhắn thương mại, trao cho người nhận quyền dừng nhận các email được gửi tới cho họ, và giải thích rõ các hình phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm.

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của quý vị để:

 • Gửi thông tin, hồi đáp yêu cầu thông tin, và/hoặc các yêu cầu hay câu hỏi khác
 • Xử lý các đơn hàng và gửi các thông tin và cập nhật liên quan đến các đơn hàng
 • Gửi cho quý vị các thông tin bổ sung liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của quý vị

Để tuân thủ Đạo luật CANSPAM, chúng tôi đồng ý với những điều sau đây:

 • Không sử dụng các tiêu đề thư hay địa chỉ email sai hoặc gây hiểu nhầm
 • Nhận dạng tin nhắn là quảng cáo theo một số cách hợp lý
 • Bao gồm địa chỉ thực của doanh nghiệp hay trụ sở chính của chúng tôi
 • Theo dõi việc tuân thủ của các dịch vụ tiếp thị qua email của bên thứ ba, nếu sử dụng một dịch vụ tiếp thị
 • Thực hiện một cách nhanh chóng các yêu cầu chọn không sử dụng/hủy đăng ký
 • Cho phép người dùng hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết ở cuối mỗi email

Nếu bất kỳ lúc nào quý vị muốn hủy đăng ký nhận thêm các email trong tương lai thì quý vị có thể gửi email cho chúng tôi tại và chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa quý vị ra khỏi MỌI thư từ.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách về quyền riêng tư, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin bên dưới.

Chỉnh sửa Lần cuối ngày 02-03-2017